Beursvloer 's-Hertogenbosch

16 november 2018 15.30 tot 18.30 uur

Wat is een match?

Vrijwillige inzet voor de samenleving; daar draait het om bij het maken van matches. Ondernemers die sociaal ondernemen, zetten zich in voor de buurt en de maatschappij. Bijvoorkeur is de match tweerichtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig partnerschap ontstaat. Er wordt gehandeld op de Beursvloer, maar met gesloten beurzen.

Op de Beursvloer komt u de volgende vier categorieën tegen waarin gehandeld wordt.

Materialen & faciliteiten

Een EHBO-vereniging zoekt een trainingsruimte voor de dinsdagavond; een school stelt zijn personeelskantine beschikbaar en krijgt in ruil daarvoor voor 2 medewerkers een opleiding Bedrijfshulpverlening.
OF
Een project voor huiswerkbegeleiding is op zoek naar een aantal laptops voor de kinderen en maakt met de kinderen in ruil daarvoor een kunstwerk voor op de ontvangstbalie van het bedrijf.

Advies (Kunde, expertise)

Een accountants firma stelt de jaarrekening van een natuurstichting op en geeft de penningmeester hierbij enkele uren advies. De natuurstichting verzorgt als dank een heerlijke wandeling (met gids) voor alle medewerkers van het bedrijf en sluit de match af met een gezamenlijke picknick. 
OF
Medewerkers van de afdeling P&O van een bank trainen jongeren in een achterstandswijk op sollicitatievaardigheden. In ruil daarvoor verzorgen de jongeren een rap-optreden tijdens een relatie-evenement van deze bank. 

Menskracht (klussen of activiteiten)

Een managementteam van een onderneming knapt de kinderboerderij van het dorp op. Als tegenprestatie verzorgt het team van de kinderboerderij een open dag voor alle medewerkers van het bedrijf met als afsluiting een BBQ.

Marketing, communicatie & pr

Een marketingadviesbureau schrijft voor een verzorgingstehuis een communicatieplan. Als tegenprestatie mag het adviesbureau hun jaarlijkse sinterklaasfeest houden in het verzorgingstehuis en levert het tehuis 'sinterklaas'.

Voor meer inspiratie m.b.t het maken van matches kunt u onderstaand diverse matchlijsten raadplegen.

Matchlijst Beursvloer Den Bosch 2015

Matchlijst Beursvloer Den Bosch 2014

Matchlijst Beursvloer Den Bosch 2012

Matchlijst Beursvloer Den Bosch 2011

Matchlijst Beursvloer Den Bosch 2010